User Tools

Site Tools


Translations of this page?:
cs-rm:tika:abh:index_abh_tikChaṭṭha Saṅgāyana info and index Tipiṭaka (Roman) » Tīkā » Abhidhammapiṭaka (ṭīkā) Info about

Abhidhammapiṭaka (ṭīkā) Index

abh_tik {source: index_abh_tik} → index_abh_tik

Dhammasaṅgaṇī-mūlaṭīkā

abh.ds_mula_tik {source: index_abh.ds_mula_tik} → index_abh.ds_mula_tik (cscd-edition: abh01t.tik.toc )

Vibhaṅga-mūlaṭīkā

abh.vb_mula_tik {source: index_abh.vb_mula_tik} → index_abh.vb_mula_tik (cscd-edition: abh02t.tik.toc )

Pañcapakaraṇa-mūlaṭīkā

abh.dt_mula_tik {source: index_abh.dt_mula_tik} → index_abh.dt_mula_tik (cscd-edition: abh03t.tik.toc )

Dhammasaṅgaṇī-anuṭīkā

abh.ds_anu_tik {source: index_abh.ds_anu_tik} → index_abh.ds_anu_tik (cscd-edition: abh04t.nrf.toc )

Pañcapakaraṇa-anuṭīkā

abh.dt_anu_tik {source: index_abh.dt_anu_tik} → index_abh.dt_anu_tik (cscd-edition: abh05t.nrf.toc )

Abhidhammāvatāro-nāmarūpaparicchedo

abh.pa_tik {source: index_abh.pa_tik} → index_abh.pa_tik (cscd-edition: abh06t.nrf.toc )

Abhidhammatthasaṅgaho

abh.mat-sang_tik {source: index_abh.mat-sang_tik} → index_abh.mat-sang_tik (cscd-edition: abh07t.nrf.toc )

Abhidhammāvatāra-purāṇaṭīkā

abh.ava-pura_tik {source: index_abh.ava-pura_tik} → index_abh.ava-pura_tik (cscd-edition: abh08t.nrf.toc )

Abhidhammamātikāpāḷi

abh.ds_matika_tik {source: index_abh.ds_matika_tik} → index_abh.ds_matika_tik (cscd-edition: abh09t.nrf.toc )

 

back to Sāsanapaṭṭhānavibhāvanā go to Dhammasaṅgaṇī-mūlaṭīkā

cs-rm/tika/abh/index_abh_tik.txt · Last modified: 2019/04/09 08:34 (external edit)