User Tools

Site Tools


Translations of this page?:
km:tipitaka:vin:mv:vin.mv.04.18

ព្រះត្រៃបិដក » វិន័យបិដក » មហាវគ្គ » បវារណក្ខន្ធកៈ

១៣៧. ន គន្តព្ពវារោ

(១៣៧)

[៣៨] ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុទាំងឡាយចេញពី​អាវាស​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់​អាវាស​ដែលគ្មានភិក្ខុទេ វៀរលែងតែ​សង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុមានការ​អន្តរាយ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុទាំងឡាយ​ចេញពី​អាវាស​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់អនាវាស (ទី​មិនមែន​អាវាស) ដែលគ្មានភិក្ខុទេ វៀរលែងតែសង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញពី​អាវាស​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់អាវាស ឬអនាវាស ដែលគ្មានភិក្ខុទេ វៀរលែងតែសង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មាន​ការ​អន្តរាយ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញពី​អនាវាស​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់អាវាសដែលគ្មានភិក្ខុទេ វៀរលែងតែសង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញពី​អនាវាស​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅ​កាន់​អនាវាស​ដែលគ្មានភិក្ខុទេ វៀរលែងតែសង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។ ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំង​ឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញពី​អនាវាស​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់​អាវាស ឬអនាវាស​ដែល​គ្មានភិក្ខុទេ វៀរលែងតែសង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញពីអាវាស ឬ​ពីអនាវាស​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់​អាវាស​ដែល​គ្មាន​ភិក្ខុទេ វៀរលែងតែសង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញពីអាវាស ឬ​ពីអនាវាស​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់​អនាវាស​ដែល​គ្មាន​ភិក្ខុទេ វៀរលែងតែសង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញពីអាវាស ឬអនាវាស​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់​អាវាស ឬអនាវាស​ដែល​គ្មាន​ភិក្ខុទេ វៀរលែងតែសង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។ ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំង​ឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញពីអាវាស ​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់​អាវាស​ដែល​មាន​ភិក្ខុនោះទេ គឺអាវាសណា​ ដែលមានពួក​ភិក្ខុ មានសំវាស​ផ្សេងគ្នា វៀរលែងតែសង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។ ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំង​ឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញពីអាវាស ​ដែល​មាន​ភិក្ខុ ទៅកាន់​អនាវាស​ ដែល​មាន​ភិក្ខុនោះទេ គឺអនាវាសណា ​ដែលមានពួក​ភិក្ខុ មានសំវាស​ផ្សេងគ្នា វៀរលែងតែសង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។ ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំង​ឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញពីអាវាស ​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់​អាវាស ឬអនាវាស ​ដែល​មាន​ភិក្ខុទេ គឺអាវាស ឬអនាវាសណា ​ដែលមានពួក​ភិក្ខុ មានសំវាស​ផ្សេងគ្នា វៀរលែងតែសង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។ ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំង​ឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញ​ពី​អនាវាស ​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់​អាវាស ​ដែល​មាន​ភិក្ខុទេ។បេ។ ទៅកាន់​អនាវាស។បេ។ ទៅកាន់​អាវាស ឬអនាវាសទេ គឺអាវាស ឬអនាវាសណា ​ដែលមានពួក​ភិក្ខុមានសំវាស​ផ្សេងគ្នា វៀរ​លែង​តែ​សង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។ ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំង​ឡាយ ក្នុងថ្ងៃបវារណានោះ មិនត្រូវ​ភិក្ខុ​ចេញ​​ពី​អាវាស ឬអនាវាស ​ដែល​មានភិក្ខុ ទៅកាន់​អាវាស​ ដែល​មាន​ភិក្ខុទេ។បេ។ ទៅកាន់​អនាវាសទេ។បេ។ ទៅកាន់​អាវាស ឬអនាវាសទេ គឺអាវាស ឬអនាវាសណា ​ដែលមានពួក​ភិក្ខុ​មាន​សំវាស​​ផ្សេងគ្នា វៀរ​លែង​តែ​សង្ឃ វៀរលែងតែ​ភិក្ខុ​មានការអន្តរាយ។

 

km/tipitaka/vin/mv/vin.mv.04.18.txt · ពេលកែចុងក្រោយ: 2018/11/12 07:33 និពន្ឋដោយ Johann